Szkoły Średnie i Policealne w Grodkowie

e-mail: sekretariat@szkolyzaocznegrodkow.pl
www: http://szkolyzaocznegrodkow.pl
Data wydruku: 2021-10-17 20:51:40

Wysokość czesnego za naukę w szkole dla dorosłych

 

Czesne należy wpłacić do 15–tego każdego miesiąca nauki na konto bankowe szkoły:

23 8870 0005 2001 0004 5304 0001

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

W tytule przelewu proszę podać: